HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY 2024

Značkový pohár HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY 2024 je vypsán jako podpora distributora závodních pneumatik HANKOOK jezdcům startujícím v rámci oficiálních seriálů závodů automobilových rally v ČR a SR. Účastníci, kteří se do hodnocení poháru HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY přihlásí, mohou startovat na libovolných závodních pneumatikách HANKOOK VENTUS Z215/Z205/Z209/Z210/Z206, které v průběhu roku 2024 nakoupí od promotéra za zvýhodněných podmínek. Přihlášeným účastníkům budou během sezóny za umístění v jednotlivých závodech přidělovány body a po posledním závodě budou vyhlášeny a oceněny nejúspěšnější posádky. Podmínkou pro zařazení do hodnocení poháru je podání přihlášky a současné pořízení minimálně 4ks závodních pneumatik HANKOOK VENTUS.

Promotérem poháru je distributor závodních pneumatik Hankook, firma MKR TRADING s.r.o., vystupující pod obchodní značkou MK-RACING.

 

1. PODMÍNKY ÚČASTI:

 1. Jezdec (dále jen Účastník), přihlášený do poháru, je oprávněn od promotéra poháru nakupovat pneumatiky HANKOOK VENTUS za zvýhodněnou cenu, uvedenou v článku 2.
 2. Účastník, který se hlásí do poháru, je současně s podáním přihlášky povinen zakoupit minimálně 4ks pneumatik HANKOOK VENTUS z nabídky uvedené v článku 2, jinak nebude přihláška přijata.
 3. Účastník přihlášený do poháru musí na všech soutěžích startovat pouze na označených pneumatikách HANKOOK VENTUS dodaných promotérem poháru. Dodržování tohoto pravidla bude kontrolováno. Pokud účastník použije při libovolné soutěži (byť jen krátkodobě) jinou pneumatiku, než pneumatiku HANKOOK dodanou promotérem závodu, nebudou mu za danou soutěž přiděleny body.
 4. Účastníkům poháru budou promotérem přidělovány za umístění v jednotlivých započítávaných závodech body následujícím způsobem:
     4.1 V každé třídě (respektive kategorii u historických automobilů) vypsané v dané soutěži budou účastníci poháru za své umístění v cíli soutěže ohodnoceni nejvýše následujícím počtem bodů: 10 bodů za 1. místo, 9 bodů za 2. místo, 8 bodů za 3. místo, 7 bodů za 4. místo, 6 bodů za 5. místo, 5 bodů za 6. místo, 4 body za 7. místo, 3 body za 8. místo, 2 body za 9. místo, 1 bod za 10. místo. Do pořadí jsou započítáváni všichni jezdci, nejen účastníci poháru.
     4.2 Bude-li v dané třídě (kategorii) na soutěži startovat méně než 10 jezdců, snižuje se počet přidělených bodů za tuto soutěž tak, aby poslední jezdec získal nejvýše 1 bod. Např.: Pouze jeden jezdec ve třídě – vítěz získává 1 bod. Tři jezdci ve třídě – vítěz získává 3 body, druhý získává 2 body, třetí získává 1 bod.
     4.3 Rozhodne-li se jezdec přihlásit do hodnocení poháru ve více seriálech (např. MČR + RSS), musí to uvést v přihlášce a uhradit za každý zvolený seriál startovné ve formě nákupu 4 pneumatik. Takový účastník bude pro každý seriál hodnocen odděleně.
     4.4 V závěrečném hodnocení poháru bude jezdci přihlášenému do hodnocení poháru ve více seriálech uznáno pouze jedno umístění a to v tom seriálu, ve kterém dosáhl nejvíce bodů.
     4.5 V závěrečném hodnocení poháru budou vzaty v úvahu pouze 4 nejlepší bodové zisky jezdce v daném seriálu.
     4.6 V případě rovnosti bodů v závěrečném hodnocení bude postupně přihlíženo k:
     4.6.1 Celkovému počtu závodů, které účastník dokončil v daném seriálu v aktuální sezóně (i mimo započítávané nejlepší 4 výsledky)
     4.6.2 Většímu počtu lepších umístění v absolutním pořadí závodů v daném seriálu v aktuální sezóně (bez ohledu na přidělené body), kdy každé první místo má větší hodnotu než libovolný počet druhých míst, každé druhé místo má větší hodnotu než libovolný počet třetích míst, atd.
 5. Účastník s největším součtem bodů po skončení posledního závodu hodnocených seriálů bude vyhodnocen jako vítěz poháru „HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY 2024“ a obdrží věcnou cenu. Věcnými cenami pro účastníky jsou:
  1. místo – 8ks pneumatik HANKOOK v rozměru a typu uvedeném v přihlášce účastníka (v maximální hodnotě 70.000,- Kč vč. DPH)
  2. místo – 4ks pneumatik HANKOOK v rozměru a typu uvedeném v přihlášce účastníka (v maximální hodnotě 35.000,- Kč vč. DPH)
  3. místo – 2ks pneumatik HANKOOK v rozměru a typu uvedeném v přihlášce účastníka (v maximální hodnotě 20.000,- Kč vč. DPH)
 6. Věcné ceny jsou fixní a rozměr a typ pneumatik uvedený v přihlášce nelze dodatečně měnit, stejně jako nelze požadovat vyplacení finanční hodnoty.
 7. Účastník, který by měl v době vyhlášení výsledků poháru neuhrazené závazky vůči promotérovi (zejména neuhrazené faktury za dodávky pneumatik) ztrácí nárok na věcnou cenu a ta zůstává jako smluvní pokuta promotérovi.
 8. Minimální počet účastníků v závěrečném hodnocení poháru musí být alespoň 5 (pět), jinak nebude vítěz poháru vyhlášen a cena nebude předána.
 9. Účastník přihlášený do poháru nesmí pneumatiky zakoupené za zvýhodněnou cenu dle článku 2 přeprodat bez předchozího písemného souhlasu promotéra poháru třetí osobě k použití na jiném autě, než na autě registrovaném do poháru.
 10. Účastník přihlášený do poháru je po celou dobu účasti v poháru (tj. od data přihlášení do data písemného odhlášení, respektive do konce posledního závodu seriálu) povinen jako účastník poháru aktivně propagovat závodní pneumatiky HANKOOK následujícím způsobem. Pokud účastník při libovolné soutěži (byť jen krátkodobě) tyto podmínky nesplní, nebudou mu za danou soutěž přiděleny body.
     10.1 vylepit na soutěžní automobil na dobře viditelné místo (z bočního, předního i zadního pohledu) 4ks reklamních samolepek rozměru 37 x 6 cm, dodaných promotérem poháru a odstranit (případně překrýt) jakékoli reklamní nápisy propagující konkurenční výrobce pneumatik
     10.2 vyjadřovat se aktivně v komunikaci s ostatními jezdci a médii a ve všech jím vydaných tiskových zprávách pozitivně o závodních pneumatikách HANKOOK použitých na jeho soutěžním voze
     10.3 uvést ve svých tiskových materiálech a případně na internetových stránkách informaci o použití závodních pneumatik HANKOOK a účasti v poháru „HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY 2024“
     10.4 dodat (nejlépe elektronicky) promotérovi alespoň jednu fotografii prokazující splnění podmínek poháru, tj. vylepení reklamních samolepek a použití pneumatik HANKOOK v daném podniku
     10.5 dát promotérovi poháru souhlas se zveřejňováním svých fotografií a informací o své účasti v poháru „HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY 2024“ v tiskových a propagačních výstupech promotéra
 11. Účastník přihlášený do poháru je povinen zasílat promotérovi poháru objednávku pneumatik nejpozději 10 dnů před startem závodu, na kterém chce objednané pneumatiky použít.
 12. Účastník přihlášený do poháru je povinen objednané pneumatiky ve sjednaném termínu odebrat a uhradit jedním z následujících způsobů:
     12.1 v hotovosti při převzetí pneumatik
     12.2 platební kartou při převzetí pneumatik
     12.3 převodem na účet předem tak, aby v den převzetí byla platba již připsána na účet prodávajícího
 13. Promotér poháru zajistí aktivním účastníkům poháru včasnou dodávku objednaných pneumatik, poskytnutí pneuservisních služeb včetně dořezávání vzorků, technickou podporu pro správný výběr a použití pneumatik a nastavení vozu a dořezávání vzorků.
 14. Promotér poháru má právo kdykoli s okamžitou platností vyloučit z poháru kteréhokoli jezdce, který nebude plnit podmínky poháru.
 15. Promotér poháru nenese žádnou zodpovědnost za předčasné ukončení poháru z důvodu neuskutečnění plánovaného počtu závodů ze strany pořadatele seriálů. Nezúčastní-li se v každém seriálu alespoň 5 jezdců alespoň 4 z plánovaných soutěží, nebude vítěz poháru vyhlášen a cena nebude předána a to bez náhrady.
 16. Uvedené ceny pneumatik jsou platné od 1.2.2024.
 17. Promotér poháru si vyhrazuje právo v průběhu roku změnit cenu nabízených pneumatik, pokud dojde ke změně cen u výrobce.

2. NABÍDKA PNEUMATIK SE SLEVOU:

Z209/Z205 160/530 R13 (6×13) 4.928,- Kč / 197 EUR bez DPH
Z209/Z205 195/530 R13 (7×13) 5.378,- Kč / 215 EUR bez DPH
Z205 210/530 R13 (8×13) 5.378,- Kč / 215 EUR bez DPH
Z206 180/530 R13 (7×13) 5.378,- Kč / 215 EUR bez DPH
Z205 170/560 R14 (6×14) 5.378,- Kč / 215 EUR bez DPH
Z210 170/560 R14 (6×14) 5.378,- Kč / 215 EUR bez DPH
Z205 190/580 R15 (7×15) 5.828,- Kč / 233 EUR bez DPH
Z210 190/580 R15 (7×15) 5.828,- Kč / 233 EUR bez DPH
Z215 190/600 R16 (6,5×16) 6.953,- Kč / 278 EUR bez DPH
Z210 180/600 R16 (6,5×16) 6.953,- Kč / 278 EUR bez DPH
Z215 190/630 R17 (7×17) 7.853,- Kč / 314 EUR bez DPH
Z210 180/625 R17 (7×17) 7.853,- Kč / 314 EUR bez DPH
Z205 210/625 R17 (8×17) 7.853,- Kč / 314 EUR bez DPH
Z210 200/625 R17 (8×17) 7.853,- Kč / 314 EUR bez DPH
Z215 210/650 R18 (8×18) 8.528,- Kč / 341 EUR bez DPH
Z210 210/650 R18 (8×18) 8.528,- Kč / 341 EUR bez DPH

* U ostatních pneumatik, které zde nejsou výslovně uvedeny, platí plošná sleva ve výši 10% ze standardního ceníku pneumatik Hankook zde.

16”- 18” suchý asfalt FIA
měkká, střední, tvrdá

13” – 17” suchý asfalt FIA
měkká, střední, tvrdá

13” suchý asfalt
měkká, střední, tvrdá

14” – 18” mokrý asfalt
extraměkká

13” mokrý asfalt
W5 extraměkká

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST V POHÁRU „HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY 2024“:

 1. Účastník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami poháru, které tvoří nedílnou součást této přihlášky a souhlasí s jejich obsahem a bude se jimi řídit.
 2. Účastník potvrzuje, že se poháru účastní na vlastní nebezpečí a nebude požadovat od promotéra poháru žádné náhrady ani odškodnění za jakékoli škody, které by mu v souvislosti s účastí v poháru nebo v souvislosti s použitím pneumatik Hankook mohly vzniknout.
 3. Účastník se zavazuje, že se bude vždy chovat a vyjadřovat tak, aby podpořil pozitivní vnímání produktů a značky Hankook a promotéra poháru a zdrží se jakýchkoli negativních vyjádření.
 4. Účastník prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této přihlášce jsou pravdivé a že souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Souhlas s podmínkami

8 + 13 =

KONTAKT

MKR TRADING s.r.o. (vystupující pod obchodní značkou MK-RACING) oficiální distributor závodních pneumatik HANKOOK pro Českou republiku a Slovenskou republiku

PRODEJNA PRAHA/ČECHY:
Radošovická 3231/6, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Email: praha@mk-racing.cz
Tel: +420-778005253

PRODEJNA MORAVA/SLOVENSKO:
U Dřevnice 435, 763 02 Zlín – Louky
Email: morava@mk-racing.cz
Tel: +420-603785748